Transforming Allergy Treatment

Informujemy, iż produkty firmy Allergy Therapeutics:

Pollinex Tree, Pollinex +Rye

znajdują się w ciągłej sprzedaży w aptekach oraz w największych hurtowniach farmaceutycznych kraju.

 

Odpłatność dla pacjenta wynosi: 3,20 zł*.

*Cena zgodna z OBWIESZCZENIEM MINISTRA ZDROWIA
z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2013 r.

 

Import, dystrybucja i promocja:

SymPhar Sp. z o.o.
ul. Włoska 1
00-777 Warszawa
Tel. +48 22 822 93 06
Fax. +48 22 823 05 49

 

Zamówienia apteczne i hurtowe można kierować:

SymPhar Sp. z o.o.
Hurtownia Farmaceutyczna
ul. Chełmżyńska 249
04-458 Warszawa
Tel. +48 22 879 11 90
Fax. +48 22 879 11 91